փակիր գրադարանի այս բաժինը Կովկասի գլխավոր կառավարություն
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան ի ռուսաց լեզուէ ի հայ (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Դասատետր աղօթից ի պէտս դպրոցաց ազգիս
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Ընծայաբերութիւն Ներսիսեան դպրոցի
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր երկաթէ ճանապարհի վերայ դէպ ի Հնդկաստան
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենիքի պահանջներ և հայ գիւղացին
Դիտել փաստաթուղթը Ղարաբաղի աստղագէտը կամ Շուշի բերդի հիմնարկութիւնը 1752 թուականում
Դիտել փաստաթուղթը Մի համառօտ հայեացք XIX-րդ դարի հայ հոգեւորականութեան վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Մուզայք Հայաստանի: Նոր երգարան (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դասագիրք ռուսաց լեզուն վեց ամսում սովորելու
Դիտել փաստաթուղթը Սասուն (1895)
Դիտել փաստաթուղթը Տոմար ընտանեկան 1874-1875 թ.