Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գասապեան, Ս. Մ.
Title: Տաղաչափութիւն արդի հայերէն լեզուի
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Մաթևոսյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան եւ վիմագրատուն եւ կազմատուն Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1895
Notes: Հանդերձ ծանօթութեամբ չափական եւ շեշտեալ ոտանաւորներու վրայ: Գրատուն Պ. Պալենց: Տպարանի տվյալը վերցված է տիտղոսաթերթի դարձերեսից: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 14x9 սմ։
79 էջ։
File size: 20,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia