փակիր գրադարանի այս բաժինը Հայկական Մարդասիրական ճեմարան
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց վասն ամի տեառն 1854