փակիր գրադարանի այս բաժինը Հայկական շքանշանակիր
Դիտել փաստաթուղթը Անտիոքի նիստերը վերարտադրուած եւ հրատարակուած Սմբատ Սպարապետի մահուան 600-ամեակի առթիվ