Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Լուֆթիեան, Տաճատ (Տ. Լ.)
Title: Զուարճալի մանրավէպներ ժողովրդական
Publisher (standardized): տպ. Հարություն Փափազյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Փափազեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1872
Notes: Հաւաքեց եւ յօրինեց Տ. Լ.: Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է հարցականով: Շապիկը զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ նկար:
Շարվ.` 10x7 սմ։
78 էջ։
File size: 10,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia