Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ընթերցարան մանկանց, որ է հաւաքումն օգտակար նկարագրութիւններու, զուարճալի պատմութիւններու, պիտանի խրատներու, բարոյական առածներու եւ երգերու
Publisher (standardized): տպ. Հարություն Փափազյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յարութիւն Փափազեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1858
Notes: Հասարակ ընթերցման վարժութեան համար յատկապէս շինուած: Տիտղթ. գծափակ:
Շարվ. 18x10 սմ։
ԺԶ, 332 գծափակ էջ։
File size: 76,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia