Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Եէնի Ահտ քի Ինճիլի Շէրիֆ
Publisher (standardized): տպ. Հարություն Փափազյանի
Publisher (as it is on book): Յարութիւն Փափազեանըն պասմախանէսինտէ թապ օլունտու
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ստամպօլտա
Year of Publication: 1858
Notes: Առաքեալլարըն ամէլլէրի: Պօղոսուն վէ Սայիր Առքեալլարըն մէքթուպլէրի վէ Յովհաննէսին յայտնութիւնու տուր: Ասըլ եունանիճէտէն աչըգ թիւրքճէյէ թէրճիւմէ օլունուպ հալա պէշինճի տէֆա: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ: Հայատառ թուրքերեն:
Թվայնացված օրինակում բացակայում են 275-276, 529-530 էջերը:
Շարվ. 12,5x7,2 սմ։
1008 էջ։
File size: 770 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia