փակիր գրադարանի այս բաժինը Հարություն Փափազյան
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնի ատեան անկախ դատաւորաց
Դիտել փաստաթուղթը Գամէլիազարդ տիկին
Դիտել փաստաթուղթը Եէնի Ահտ քի Ինճիլի Շէրիֆ (1858, 1008 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Զուարճալի մանրավէպներ ժողովրդական
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան մանկանց, որ է հաւաքումն օգտակար նկարագրութիւններու, զուարճալի պատմութիւններու, պիտանի խրատներու, բարոյական առածներու եւ երգերու
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Աղքատասիրաց ընկերութեան որ ի Միջագիւղ
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն Ռուբէն Անդրէաս Յ. Փափազեան բազմարդիւն վարժապետի եւ ներքին վերատեսչի Ս. Մեսրոպեան վարժարանին Զմիւռնիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատք տղայոց համար բացատրուած
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքածոյ հայկական ասացուածոց ի պէտս նորավարժ ուսանողաց
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ Սուրբ Հոգիին գործքին վրայով
Դիտել փաստաթուղթը Ճէսիգանըն իլք տուասը
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ ճշմարտութիւններ տղայոց համար (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Մէճմաի մուֆիտ
Դիտել փաստաթուղթը Մէվսիմնամէ 1882 սէնէսինէ մախսուս
Դիտել փաստաթուղթը Յաւիտենական հանգիստ սրբոց
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դասագիրք ազգ. պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք բարոյական գիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ քարտուղար կամ կանոնք նամակագրութեան եւ այլ եւ այլ նիւթոց վրայ նամակի օրինակներ ի պէտս դպրոցաց (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոս ի Վատիկան