փակիր գրադարանի այս բաժինը Ճեմիեթի իլմիեի Օսմանիե
Դիտել փաստաթուղթը Ատենաբանութիւն Գեր. տն. Ստեփաննոսի վարդապետի Ազարեան, Պալատական երիցու Ս. Պապին տն. մերոյ Պիոսի Թ. խօսեցեալ առ սրբագումար հարս Ազգային Սիւնհոդոսիս եւ առ հաւատացեալ ժողովուրդս ի 5 յուլիս ամսոյ 1869
Դիտել փաստաթուղթը Բլիւյիմ ի Կոստանդնուպօլիս կամ Արեւելեան Հայք եւ Բրոբականտա
Դիտել փաստաթուղթը Թիանայ արքեպիսկոպոս եւ Կ. Պօլսոյ առաքելական Նուիրակ Գեր. Անտոն Յովսէփ Բլիւիմին
Դիտել փաստաթուղթը Թուրքերէն նամականի
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր Հողագործական ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Միլլէթ Սինադոսու ճանիպինտէն թային օլունան գօմիսսիօն ազալարը
Դիտել փաստաթուղթը Տիեզերական ժողով Վատիկանայ