փակիր գրադարանի այս բաժինը Մ.Ս. Գաբրիելյան
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստ ատենախօսութեան ի պէտս Ազգային վարժարանաց