փակիր գրադարանի այս բաժինը Մասյաց
Դիտել փաստաթուղթը Հրաբուղխ Արարադայ նորին ամենամաքուր եկեղեցւոյն դէմ մաքառող թշնամեաց եւ լուծումն խնդրոց հռոմէական դրութեանց ի վերայ գլխաւորութեան եւ միութեան կաթողիկէ Ս. եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն յԱնի
Դիտել փաստաթուղթը Նամակ Տ. Սարգիս արքեպիսկոպոսի Ջալալեանց