փակիր գրադարանի այս բաժինը Միհրան Փափազյան
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբար քերականութիւն կամ քերականութիւն արդի հայերէնի
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ (1893)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նոր քերականութիւն (1892)