փակիր գրադարանի այս բաժինը Մինաս Տարղլիճյանց
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քերականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Նորահիւս էֆիմերտէ (1854)