փակիր գրադարանի այս բաժինը Միսիոներներ
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբառ քրիստոնէական կրթութիւնք եւ այլ աղօթք