փակիր գրադարանի այս բաժինը Միքայէլ Էքսէրճյան
Դիտել փաստաթուղթը Կրկին տեղեկագիր աղէտալի անցից եւ անկարգութեանց տանն Աղթամարայ