Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Եւրէինով
Title: Արեւելեան աւանդութիւն
Publisher (standardized): տպ. Մկրտիչ Բարխուդարյանի
Publisher (as it is on book): տպարան Մկրտիչ Բարխուդարեանի
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկուա
Year of Publication: 1891
Notes: Թարգմ.: Արտատպած «Գրականական եւ պատմական հանդիսից»:
Տպակից է` Նամակագիրք (1901); Երախտիք (1904); Բանաստեղծութիւններ: Պր. 2 (1907); Բանաստեղծութիւններ: Պր. 1 (ա.թ.); Կոյր Բաբին (1904); Այծարածը (1904); Վիլհէլմ Տէլլ (1901); Պատկերներ (1907); Վարժուհի (1906); Փշոտ ճանապարհին (1908); Նոր լերան քարոզը (1906); Աներեւոյթ հողագործ (1896) գրքերին:
Շարվ. 11,5x8 սմ։
24 էջ։
File size: 2,53 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 20167-58
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia