փակիր գրադարանի այս բաժինը Մորիս և որդի
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք հայ-գաղղիարէն եւ գաղղիարէն-հայերէն (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր բառգիրք պատկերազարդ ֆրանսահայ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինէ (1881, 3-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինիէ (1881, 2-րդ տպագր.)