փակիր գրադարանի այս բաժինը Շիրքեթի Շարգիե
Դիտել փաստաթուղթը Եէնի Ահտ քի Ինճիլի Շէրիֆ (1858, 429 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Րապպ վէ խէլաս էտիճիմիզ Յիսուս Քրիստոսուն եէնի ահտը (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Րապպ վէ խէլաս էտիճիմիզ Յիսուս Քրիստոսուն եէնի ահտը քի ինճիլի շէրիֆ, առաքելլարըն Ամէլլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը Շէրիֆ եանի Ահտ ըլ Աթիգ վէ Ահտ ըլ ճէտիտ (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիսթիան տինինտէ այն ու ատէթլէրին զուհուրու