փակիր գրադարանի այս բաժինը Պողոս Արապյան
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարանի վարդապետութիւնը ու բողոքականներուն կարծիքները բողոքականներուն դեմ (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարանին վարդապետութիւնը ու բողոքականներուն կարծիքները բողոքականներուն դեմ (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Երկպառակութիւն սիրող հռովմէադաւան հայերուն եւ անոնց ուսուցչացը դէմ վերջաբանութիւն մը
Դիտել փաստաթուղթը Հայկազեան
Դիտել փաստաթուղթը Հարիւրեակք բարոյական խրատուց, յորս բովանդակին բարոյական առածք և զուարճալի պատմութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնքաղ շարական յորում բովանդակին Հայաստանեայց Սուրբ եւ ուղղափառ եկեղեցւոյ հոգենուագ պաշտօներգութեամբ ի փառաբանութիւն աստուծոյ եւ ի մեծարանս սրբոց նորա
Դիտել փաստաթուղթը Մատեան ողբերգութեան (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն տանն Արծրունեաց ի Թովմայ վարդապետէ Արծրունւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Քննութիւն խնդրոյ