փակիր գրադարանի այս բաժինը Պողոս Քիրիշչյան
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին տարերք բնական պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին քայլ բարւոքման Ազգիս հայոց ի Հայաստան աշխարհի
Դիտել փաստաթուղթը Արշակ Բ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Բարիզ պաթագհանէլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Բնական բարոյական եւ մտաւորական դաստիարակութիւն մանկանց կաթէ կտրելէն մինչեւ 7 տարեկան հասակը ի պէտս Մարց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք ժողովրդեան
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ազգային պատմութեան Հայոց (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Դաստիարակութիւն մարց կամ քաղաքակրթութիւն ազգի մարդկան ի ձեռն կանանց
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ յօտարազգի քերթողաց
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական բառաքննութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայութեան հոգին
Դիտել փաստաթուղթը Հրաշալիք բնութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մատենագրութիւնք (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Մտամարզութիւն ըստ Բէլիսիէի: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Մտամարզութիւն ըստ Բէլիսիէի: Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Շարգ Մուհարէպէսի Հիքեայէսի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1871, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղք
Դիտել փաստաթուղթը Տրամաբանութիւն ֆիզիգայ Պօղոս Պատուելւոյն ի պէտս դպրոցականաց: Հտ. Ա (1877)