փակիր գրադարանի այս բաժինը Սահակ Բ. Տեր-Հովհաննիսյանց
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ բարձրագոյնս հաստատեալ Բագուայ Հայոց մարդասիրական ընկերութեան գրադարանի (1891)