փակիր գրադարանի այս բաժինը Ստեփան Յազչյան
Դիտել փաստաթուղթը Ֆռանսերէն նոր քերական հանդերձ հայերէն բացատրութեամբ