փակիր գրադարանի այս բաժինը Վիլիեմ Ռեմքե
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւնք յաղագս քրիստոսական հաւատոյ ի ցոյց ճշմարտութեան նորին