փակիր գրադարանի այս բաժինը Աբրահամ Մ. Մալխասյանց
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց պարբերական մամուլը