փակիր գրադարանի այս բաժինը Ազգասիրի Արարատյան ընկերություն
Դիտել փաստաթուղթը Ջավա կամ ընդհանուր ծանօթութիւն բազմակղզի ծովու Արեւելեան Հնդկաց` ուր շարժի Հոլանդացւոց տէրութիւն