փակիր գրադարանի այս բաժինը Արեւելյան համազգային
Դիտել փաստաթուղթը Ազիզ քիթապ շէրհլէր րիսալէսի
Դիտել փաստաթուղթը Ալլահըն ազիզ գուլու Քէօմիւրճեանց Տէր Կոմիտաս քահանայնըն վարքը վէ նահատակութիւնու եազըլտը Աֆքէրեանց գերապայծառ Ստեփաննոս վարդապետտէն
Դիտել փաստաթուղթը Արիստոդեմ (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Բարի իրիկուն պրն. Բանթալօն
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք բնութեան կամ սկզբունք մարդկային ծննդականութեան (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Գարնան ծաղիկներ կամ երիտասարդաց արդի կացութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Գերեզմանք երիտասարդաց կամ տռփական հիւանդութիւնք (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Դատապարտեալի մը վերջին օրը
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութիւն կամ նոր քերականութիւն հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Կ. Պօլիս Հայոց Դուռ կորստեան եւ Դուռ կենաց բացեալ
Դիտել փաստաթուղթը Կոնդակ պատրիարքական եւ կանոնագիրք հարսանեաց որ հաստատեցաւ յօգուտ ազգիս
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն հայերէն քերականութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ տոմարագիտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հիմնական տարբերութիւն Կաթուղիկէ եւ Էջմիածնական դաւանութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Ճերմակ կամ պարոն Ս. Փափազեան եւ իւր ժամանակը
Դիտել փաստաթուղթը Մատուռն գոթական
Դիտել փաստաթուղթը Յուլիանէ
Դիտել փաստաթուղթը Նախնական դասագիրք թուագիտութեան (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Սահմանադրութիւն եւ առաջին պատրիարք սահմանադրական
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր համարատուութեան հոգաբարձուաց Սուրբ Փրկչեան ազգային հիւանդանոցի
Դիտել փաստաթուղթը Տիկին Մոնսորօ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Տիկին Մոնսորօ: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Տիկին Մոնսորօ: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Րուհանի նաֆագա եախօտ ուղղափառ քրիսթիյան պիր ճանա իգթիզալը տուալէր վէ թալիմաթլէր
Դիտել փաստաթուղթը Փուրսոնեագ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականական լուծում եւ համառօտ ծաղկաքաղ ի նախնեաց
Դիտել փաստաթուղթը Քնար հայրենի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի Տեառն 1861 եւ Հայոց 3968 եւ տօմարին մերոյ-ՌՅԺ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի Տեառն 1862 եւ Հայոց 3969 եւ տօմարին մերոյ-ՌՅԺԱ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի Տեառն 1863 եւ Հայոց 3970
Դիտել փաստաթուղթը Ֆօսթ եւ Մարկրիտ