փակիր գրադարանի այս բաժինը Արևելյան ընկերություն
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Կանոն հաւատոյ կամ Սուրբ գիրք ու եկեղեցի
Դիտել փաստաթուղթը Հաղորդութեան խորհուրդին վրայ Աւետարանին վարդապետութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ մտածութիւններ քրիստոնեայներուն հոգեւոր շինութեանը համար տարւոյն օրւան վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Մկրտութեան վրայ Սուրբ գիրքերուն ողջամիտ վարդապետութեանը քննութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն որ Սուրբ գրոց վկայութեամբը համառօտաբար կը սորվեցունէ քրիստոնէից հարկաւոր գիտելիքները