փակիր գրադարանի այս բաժինը Գուլիելմոս Գրիֆֆիթ
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան եւ հեգարան
Դիտել փաստաթուղթը Աշխատալի գիշեր կամ ընտանեկան պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածպաշտութեան մարդուս հոգւոյն մէջ ծագիլն ու յառաջ երթալը բացատրուած եւ ամէն վիճակի մարդոց յարմարցուած (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Լեռներուն վրայի գիւղը (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Կիւնահ վէ խէլաս իւզէրինէ պիր Վարդապետ իլէ ժողովուրդունուն պէյնինտէ միւքեալէմէլէր
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքումն վկայութեանց Սուրբ գրոց քարոզիչներու եւ դասատուներու եւ առհասարակ բոլոր քրիստոնէից գործածութեանը համար (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Հերքումն մոլար դրութեանն արձակման խոստովանութեան եւ ապաշխարհութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հրաւիրակ մանկանց առ Քրիստոս
Դիտել փաստաթուղթը Ճամբորդութիւն Քրիստիանոսին ու Քրիստինէին աս աշխարհէս հանդերձեալ աշխարհը
Դիտել փաստաթուղթը Մատթէոս ինճիլինին Թէֆսիրի
Դիտել փաստաթուղթը Մարտիրոսութիւն Մեծին Բրիտանիոյ մէջ 1400-1558 եւ բարեկարգութեան վրայով քանի մը ծանօթութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք իմացական փիլիսոփայութեան համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Օրը աստուածպաշտութեամբ անցընելու կերպը (1851)