Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գափամաճեան Տիգրան
Title: Դիւցազնութիւնք Մեծին Վարդանայ եւ Վահանայ Մամիկոնէից եւ նկարագրութիւն Անի քաղաքի եւ առումն ի յունաց
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Գ. Թոզլյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Գ. Թոզլեանց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1875
Notes: Գրեաց Տիգրան Գ. Գափամաճեան: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց տպագրության վայրի, տպարանի և էջերի քանակի:
Տպակից է՝ Աբուսահլ Հայ (1895); Պատասխան առ տիար Բ. Խալաթեանց ի մասին քննադատութեան ի սկզբանէ մինչ ց'Արշակունի հարստութիւնն հայ պատմութեան ուրուագծիս (1904); Մարաբա Մծուրնացի կամ Կեղծ-Ագաթանգեղոս (1898); Ուրուագիծ պատմութեան հայոց ի սկզբանէ մինչ ցԱրշակունի (1908) գրքերին:
Շարվ.` 13x8,5 սմ։
102 էջ, նկ.։
File size: 23,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia