Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մասէ, Ժան
Title: Մի կտոր հացի պատմութիւն
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Համբարձումայ Էնֆիաճեանց եւ ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1871
Notes: Նկարագրութիւն մարդու եւ անասունների կեանքի, նամակներում: Հեղինակութիւն Մասէի: Թարգմանութիւն Հայրապետի Ղուկասեանց: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ. 14x10 սմ։
234, 5 չհ. էջ։
File size: 37,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-1287
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia