Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Կանօնադրութիւն շինական հասարակութիւններու, նրանց հասարակական կառավարութէնի եւ թագաւորական եւ հասարակական հարկատուութէնի համար Թիֆլիզի նահանգի (Գուբերնիի մէջ)
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1865
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է գրքի 3-րդ էջից, ուր նշված է «...Հաստատում եմ... Թիֆլիս, ապրիլի 11-ին, 1865 ամի», որտեղից էլ վերցրել ենք տպագրության վայրի և թվականի տվյալները: Հնարավոր է, որը գիրքը տպագրվել է ոչ թե տպագրությունը հաստատելու տարվա ընթացքում, այլ առնվազն մեկ տարի հետո, ուստի թվականը նշել ենք հարցականով: Բնագիրը զուգահեռ հայերեն և ռուսերեն:
Շարվ. 17x10 սմ։
79 էջ:
File size: 23,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, 7577-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia