Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սէքօնտօ Ֆրանքօ
Title: Մէզհէպէ գարշը պազը տիլտէ կէզէն սէօզլէրէ քէաֆի վէ միւսքիթ ճէվապլէր
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան րահիպլէրին պասմախանէսինտէ
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1866
Notes: Սէքօնտօ Ֆրանքօ նամ Յիսուսեան քահանանըն թէէլիֆի: Վիէննա Մխիթարեան րահիպլէրինտէն Տէրվիշեան Հ. Մանուէլ վարդապետին մուխթասար վէճհ իլէ թէրճիւմէսի: Իլք հիսսէ: Անարատ յղութիւն եղբայրութիւնու թարաֆընտան նէշր օլան իլք քիթապ:
Պատասխաններ կրոնի դեմ ուղղված համոզիչ մտքերի: Ա մաս: Թարգմանութիւն՝ Մանուել Տերվիշեան: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Հայատառ թուրքերեն:
Շարվ.` 13x7,5 սմ։
1 չհ., 234, 3 չհ. էջ։
File size: 45,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, 802-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia