Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գովրիկեան, Գրիգոր
Title: Բարձրագոյն երկրագրութիւն
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1871
Notes: Ճանապարհորդաց, վաճառականաց, արուեստագիտաց, բարձրագոյն դպրոցաց, ուսուցչաց, քաղաքագիտաց, խմբագրաց ու առանձնական գերդաստանայ գործածութեանը համար: Աշխատասիրեց` Հ. Գ. Վ. Կ. Մ. Ո.:
Առաջին տետրակ: (Թերթ 1-3): Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Շապիկի վրա զարդանկար: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց էջերի քանակի: Գիրքը վերջից թերի է:
Շարվ. 21x11 սմ։
80 էջ:
File size: 30,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia