Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Բարոյական թատրներ տղոց կրթութեան համար
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Պաշտպան Ս. Աստուածածնի վանքը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1852
Notes: Հատ. Բ: Կրթական եւ զբօսալի տետրակներ ԻԲ: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է գրքի շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ:
Բովանդ.՝ Գրիգոր կամ Բարեսրտութիւն; Վասակ կամ Անիծեալ Ընտանիք; Գեղամ կամ Անկիրթ տղու օրինակ:
Տպակից է` Պատմութիւն մատենագրութեան հայոց (1851); Արտաշեսեան Արտաւազդայ բարքն ու վախճանը (1852); Բարոյական վէպեր կամ տղոց սիրտը կրթելու յամար պատմութիւններ (1852); Միրզայեան Մանուկ պէյին վարուց պատմութիւնը (1852) գրքերին:
Շարվ. 14x8 սմ։
2 չհ., (107-236) էջ։
File size: 26,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia