Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Каталогъ книгъ и рукописей библiотекъ Лазаревскаго института восточныхъ языковъ
Publisher (standardized): Тип. О. О. Гербека
Publisher (as it is on book): Типографiя О. О. Гербека
Place (standardized): Москва
Place (as it is on book): Москва
Year of Publication: 1888
Notes: а) Библiотека Спецiальныхъ классовъ. б) Восточный отделъ Фундаментальной библiотеки.
Այս գրացուցակն ընդգրկում է Լազարյան ճեմարանի Հատուկ լսարանների գրադարանի և Կենտրոնական գրադարանի Արևելագիտական բաժնի գրականությունը՝ տպագիր գրքեր, պարբերականներ, ձեռագրեր և այլն: Լազարյան ճեմարանը հրատարակել է 5 գրացուցակ (1861, 1888, 1896, 1901, 1904), որոնցից 1861 թ. գրացուցակը տպագրվել է առանձին էջակալությամբ, իսկ մնացած չորսը՝ շարունակվող էջակալությամբ: Չնայած Ռ. Իշխանյանի «Հայ Մատենագրության պատմություն» աշխատության 2-րդ հատորի 338 էջում նշված է, որ 1888-1904 թթ. լույս տեսած գրացուցակները ունեն շարունակվող էջակալություն, սակայն երկրորդն (1888 թ.) ավարտվում է 236 էջով, երրորդը (1896 թ.) սկսվում է 198 էջից, իսկ չորրորդը (1901 թ.) ու հինգերորդը (1904 թ.) ունեն շարունակվող էջակալություն:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ. 17x13 սմ։
VIII, 236 էջ։
File size: 60,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia