Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մօնթէբէն, Քսավիէ տը
Title: Բարիս ֆաճիալարը եախօտ Բարիսին միւէսսիր վագաալարը
Publisher (standardized): տպ. Կարապետ Պիպերյանի
Publisher (as it is on book): Մաթպա'աի Կ. Պիպէրեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլ
Year of Publication: 1888
Notes: Տէօրտիւնճիւ Գըսմ: Գրուա-Տիէօնիւն իճրաաթընըն էնճամը: Միւթէրճիմ՝ Յովհաննէս Թօլաեան = [Թարգմ. ֆրանսերենից Յովհաննէս Թոլաեան]: Սահիպ վէ Նաշիրի՝ Կարապետ Պիպէրեան:
Փարիզի ողբերգութիւնները կամ Փարիզի զգայացունց դեպքերը: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ և օտարալեզու գրություն: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Նկարագրված օրինակում բացակա են 122-123-րդ էջերը:
Տպակից է՝ Բարիս ֆաճիալարը եախօտ Բարիսին միւէսսիր վագաալարը: Գըսմ 3 (1887):
Շարվ.` 18x10 սմ։
388 էջ։
File size: 54,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, 189-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia