Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: 1-ое дополненiе къ каталогу библiотеки Эриванской гимназiи
Publisher (standardized): Тип. Канцелярии Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе
Publisher (as it is on book): Типографiя Канцелярiи Главноначальствующаго гражданскою частiю на Кавказе
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Тифлисъ
Year of Publication: 1889
Notes: Ռ. Իշխանյանն իր «Հայ մատենագիտության պատմության» Բ հատորի 328-րդ էջում նշում է. «Գրացուցակում նյութը դասավորված է ըստ առարկաների (կա 12 բաժին): Բացի այդ, առանձնացված են բարձր ու ցածր տարիքի սովորողների երկու բաժիններ: Վերջում կա գրացուցակում ներկայացված գրքերի այբբենական անվանացանկ (հիմնականում հեղինակային): Ներկայացված գրքերի հիմնական մասը ռուսերեն է, կան նաև հայերեն, վրացերեն, արևմտաեվրոպական լեզուներով գրքեր: Հայերեն հատուկենտ գրքերը նկարագրված են նախ ռուսերեն թարգմանությամբ, ապա հայերեն»: 1889 թվականին այս գրացուցակից լույս են տեսել երկու տարբեր օրինակներ: Առաջին օրինակը բաղկացած է 23 էջից (1-ое дополненiе къ каталогу ученической библиотеки Эриванской гимназiи):
Բնագիրը՝ ռուսերեն, հայերեն, վրացերեն և արևմտաեվրոպական լեզուներով:
Շարվ.՝ 17x10,5 սմ:
105 էջ։
File size: 113 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia