Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Փաշաեան, Յակոբ Յ.
Title: Միսաֆիր ապտալ եախօտ տիւնեատէ տէրտսիզ օլմանըն չարէսի
Publisher (standardized): տպ. Ալէմ
Publisher (as it is on book): Ալէմ մաթպասընտա թապ օլունմուշ տըր
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլ
Year of Publication: 1889
Notes: Սահիպ վէ նաշիրի Տիգրան Գրիգորեան:
Հիմար հյուրը կամ աշխարհում անհոգ ապրելու միջոցը: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Հայատառ թուրքերեն: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարվել է շապիկից: Շապիկին՝ օտարալեզու գրություն:
Շարվ. 15x9 սմ։
62 էջ:
File size: 27,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 764-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia