Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ա. Տարեկան տեղեկագիր գործադիր ժողովոյ 1879-80 ամի
Publisher (standardized): տպագր. Արամ Աշճյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Աշճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1880
Notes: Դպրոցասէր հայուհեաց ընկերութիւն: Հաստատեալ ի 1 մայիս 1879: Նպատակ: Անօգնական հայուհեաց դաստիարակութեան նպաստել եւ գաւառաց վարժուհիներ պատրաստել: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 14x9 սմ։
27, 1 չհ. էջ, 2 ն. թ. ուսումն. հայտագիր։
File size: 8,91 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia