Դիտել փաստաթուղթը Матерiалы для изученiя армянскихъ наречiй
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ եկեղեցական պատմութիւն նոր ուխտի
Դիտել փաստաթուղթը Մագդաղինէ
Դիտել փաստաթուղթը Մագնիսաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Մաթիլտ եւ Մէլիք-Ատիլ կամ յիշատակարան քաղեալ ի պատմութենէ խաչակրաց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Մաթիլտ: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Մաթիլտ: Հտ. 4
Դիտել փաստաթուղթը Մահ
Դիտել փաստաթուղթը Մահարձան ի յիշատակ Վահէի Մ. Մամուրեան
Դիտել փաստաթուղթը Մահարձանք եւ յիշատակարան
Դիտել փաստաթուղթը Մահ Պարէտի
Դիտել փաստաթուղթը Մայտա
Դիտել փաստաթուղթը Մայրախրատ պատմութիւնք