Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հիւսեան Պաղտասարեան, Միհրան
Title: Առաջնորդ խօսակցութեան անգլիերէն լեզուի
Publisher (standardized): տպ. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1879
Notes: Աշխատասիրեաց Մ. Պաղտասարեան Հիւսեանց:
Պարունակութիւն՝ 1. Քերականական կանոններ. 2. Զրուցատրութիւն. 3. Անգլիերէն յատուկ ոճեր. 4. Համառօտ նամականի. 5. Համառօտ բառարան հայերէնէ յանգլիերէն. 6. Նոյն, անգլիերէնէ ի հայ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 10x7 սմ։
Ժ, 238 էջ։
File size: 25,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia, 415-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia