Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մատթէոս Կաթողիկոս
Title: Դիտողութիւն ճշմարտութեան Ս. Աւետարանին Յիսուսի Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպ. Գաբրիել Մելքումյանցի և Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Գաբրիէլի Մելքումեանց եւ Համբարցումայ Էնֆիաճեանց
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1863
Notes: Հեղինակի տվյալը վերցված է առաջաբանից: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Տպակից է՝ Նկարագիր վարուց սրբոյն Յովհաննու Մկրտչին Քրիստոսի (1862) գրքին:
Շարվ. 16,5x10 սմ։
2 չհ. 42 էջ։
File size: 8,38 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia