Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տը Մօնթէբէն Քսավիէ
Title: Թուճտան գըզլար
Publisher (standardized): տպ. Մանզումեի Էֆքյար
Publisher (as it is on book): Գալաթատա մաթպաայի Մանզումէի Էֆքեար
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլտա
Year of Publication: 1881
Notes: Ֆրանսա շէօհրէթշուար միւէլլիֆլէրինտէն: Ասարը պէրկիւզիտէսինտէն օլան: Նամ րօման: Տէօրտիւնճիւ ճիւզ: Մէարիֆ նէղարէթի ճէլիլէսի րուխսաթըզա:
Ձուլածո աղջիկները: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Յուրաքանչյուր հատորը բաղկացած է մասերից, որոնք ունեն առանձին տիտղոսաթերթեր և շարունակվող էջակալություն:
Տպակից է՝ Թուճտան գըզլար: Հտ. 1 (1881); Թուճտան գըզլար: Հտ. 3 (1882); Թուճտան գըզլար: Հտ. 4 (1882); Թուճտան գըզլար: Հտ. 5 (1882) գրքերին:
Շարվ.` 21x13 սմ։
254 երկսյուն էջ։
File size: 54,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia