Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Սէնթ Ամանտցի Լիւսիլ կամ Սենեկալի առանցնակեացը
Publisher (standardized): տպագր. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1859
Notes: Թարգմանեց ֆրաներէնէ` Յ. Գ. Սըվաճեան:Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդ: Տիտղոսաթերթին՝ Հրամանաւ հասարակաց կրթութեան պաշտօնէի:
Տպակից է՝ Կեսար Ագրիպպա (1912); Ճիզվիթն (1870); Ադալա (1880); Անգութն Պետրոս (1861) գրքերին:
Շարվ. 13x8 սմ։
111 էջ:
File size: 16,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia