Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Արարատեան, Առաքէլ
Title: Սխալանք գրոցն՝ որ կոչի Վարդապետարան կրօնի
Publisher (standardized): տպ. Ներսիսյան դպրոցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ներսիսեան Հոգևոր Դպրոցի Հայոց ընծայելոյ յԱզնուական Աղայ Գէորգայ Արծրունւոյ
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Ի Տփխիս
Year of Publication: 1858
Notes:
Տպակից է` Եղծ զրպարտութեանց, որ ի տետրակն տպեալ ի Կ. Պօլիս եւ մակագրեալ կենսագրութիւն Ռուբէն Անդրեաս Հ. Փափազեան բազմարդիւն վարժապետի, ևն (1859); Պատասխան բողոքականաց յայտարար ճշմարտութեան ընդդէմ հակաս վարդապետութեանց Շիշմանեանի կոչուած գրքին (1884); Նարեկը եւ իւր աշխարհաբար թարգմանութիւնը (1905); Համառօտ նկարագիր պապական դրութեան (1864); Յուշատետր (1885) գրքերին:
Շարվ. 12x7 սմ։
100 էջ։
File size: 22,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia