Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէր-Բարսեղեան, Հրաչեայ
Title: Չէքիրկէ վէ անը մահվ իթմէնին չարէլէրի
Publisher (standardized): տպ. Եղիա Մ. Տնտեսյանի
Publisher (as it is on book): Մաթպաաի Ե. Մ. Տնտեսեան Սիւնպիւլլի Խան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ըսթանպօլ
Year of Publication: 1881
Notes: Տէվլէթը օսմանիյէտէ միւթէմէքիւն էրմէնիլէրին բաթրիկի րիւթպէթլու Նէրսէս Էնֆէնտինին թախտը րիեասէթինտէ: 6/18 յունվար 1880 տէ թէշքիլ օլունան էրմէնիսթան գահթզէտէկեանը իանէսի մէրքէզ մէճլիսի:
Մորեխը եւ նրան բնաջնջելու ձեւերը: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 16x10 սմ։
28 էջ։
File size: 8,90 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 403-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia