Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ներշապուհ Գաբրիէլ
Title: Բերկրանք ու վիշտք
Publisher (standardized): տպագր. Արամ Աշճյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամայ Մ.Աշճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1881
Notes: [Բանաստեղծություններ]: Տիտղոսաթերթին զարդանախշ և գրություն՝ Ով որ մայրենի լեզուով գրիչ ունի հայրենի.....: Հրամանաւ Մէարիֆի:
Տպակից է՝ Փունջ ծաղկանց (1866); Տողիկք (1874); Ժպիտք եւ արտասուք (1871); Սփոփանք ռամկին (1888); Սփոփանք (1896) գրքերին:
Շարվ. 13,5x8 սմ։
40 էջ, նկար։
File size: 9,60 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia