Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պաղտասարեան, Գ.
Title: Ասպար կենաց կամ գաղտնիք հեշտական մոլութեանց
Publisher (standardized): տպ. Հովսեփ Գավաֆյանի և Հարություն Պարոնյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Գավաֆեան եւ ընկ. Յ. Պարոնեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1874
Notes: Գործ Ժ.: Շապիկին վերնագիրը՝ Ասպար կենաց կամ գաղտնիք հեշտական մոլութեանց, տասն անդամազննական պատկերներով:
Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ նկար:
Տպակից է՝ Օգտակար խօսակցութիւնք ընտանեաց կառավարութեան վերաբերեալ (1863): Առողջաբանութիւն (1864); Ծխախոտին եւ ընչադեղին ազդեցութիւններն ու վնասները (1853); Մանկանց բժիշկը կամ առաջնորդ ծնողաց և ստնտուաց (1886); Դպրոցական առողջապահութիւն (1908) գրքերին:
Շարվ. 14x8 սմ։
Դ, 81 էջ։
File size: 11,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia