Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Քրիսթիյանըն կէլէճէք շէհիրէ տօղրու օլան եօլճուլուղու
Publisher (standardized): տպ. Տիգրան Հարություն Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Տէտէեանլարըն թապխանէսինտէ
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Իզմիրտէ
Year of Publication: 1876
Notes: Զիրա պուրատա պագի գալըր շէհրիմիզ եօգ տուր, իլլա կէլէճէք օլանը արարըզ.(Եբր. ԺԳ. 14):
Քրիստոնյայի ուխտագնացութիւնը: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Հայատառ թուրքերեն:
Տպակից է՝ Մուգատտէս վազլար (1878) գրքին։
Շարվ.՝ 12,5x8,5 սմ։
24 էջ:
File size: 6,32 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 673-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia