Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թագւորեան, Սերովբէ
Title: Փորձ լեզուագիտական մի դրութեան յորում բովանդակի բացատրութիւն արմատոց այբուբենի տառից պատշաճեալ հայերէն լեզուի
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Յովհաննէս Մարտիրոսեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1881
Notes: Փորձ լեզուագիտական մի դրութեան յորում բովանդակի բացատրութիւն արմատոց այբուբենի տառից պատշաճեալ հայերէն լեզուի: (Հրատ. «Կովկասեան գրավաճառանոցի» Զ. Գրիգորեանցի):
Շարվ. 16x11 սմ։
36 էջ։
File size: 3,88 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia